חכמי ספרד והמזרח - מכון רשימו

חכמי ספרד והמזרח

פרשת השבוע לאור גדולי ספרד
צוות כותבים יערכו ספר ובו בכל פרשה יובא ויפותח דיון מתוך דברים ורעיונותיהם של חכמי ספרד
והמזרח, מתוך תוספת הנגשה לדבריהם בלשון מודרנית. המטרה תהיה להקיף מגוון רחב של סגנונות
והוגים מכל הקשת המזרח תיכונית, ובכך לאפשר היכרות בלתי אמצעית עם דברי תורתם, כאשר
המטרה היא להקיף את מירב הדמויות המרכזיות בקהילות אלו.
תוצר: ספר לפרשת השבוע לאור חכמי ספרד
מטרה:
– הכירות עם 54 חכמים מכל רחבי ספרד, המזרח, המגרב ודרום מזרח אסיה
– היכרות עם ערכים, תפיסות ורעיונות שחיוני שיוזרמו מחדש למחזור הדם הישראלי ויתרמו
לסובלנותו ולמעמקיו המתחדשים.
הסוגיה השבועית
מדי שבוע, נבחר דמות אחת מחכמי ספרד ודרכה נלמד אודות סוגיה משמעותית ורלוונטית אחת.
הדברים יפורסמו בדף הפייסבוק שלנו במקביל לאתר כאשר יעלה לאוויר.
תוצר בר קיימא: סוגיה. סביב הסוגיה הפורמט שיבנה יאפשר בית מדרש וירטואלי לצעירים שלימוד
מקורות ספרד באופן מתחדש משמעותי עבורם
זמן יהודי מלא
אתר היושב על מתכונת ויקיפדיה ומכיל לוח שנה עם תאריכים ומידע על גדולי יהדות ספרד, יוצרים
רבנים ודמויות מופת ממוצא מזרחי ספרדי (הרעיון מתכתב עם אנציקלופדיה בשם 'זמן יהודי חדש',
ובא למלא את החסר בתחום המזרח, רבניהם וחכמיהם הדתיים של המזרח והרצף שלהם אל התרבות
האומנותית הדתית והחילונית העכשווית)
חזון: להפיח עניין מחודש ביוצרים ממוצא מזרחי וספרדי, לתת מידע רב על פועליהם, ומתוך כך
לחנך לאורם, להבליט את תרומתם לציבוריות הישראלית, ואף להזרים תרומה אפשרית זו מחדש אל
תוכה.
ביצוע: הערכים יכתבו באופן חופשי על ידי למדנים שונים מהעולם הדתי והחילוני ויעברו ביקורת
של צוות עורכים אקדמי. כמו כן יהיו הערכים פילוסופיים היסטוריים עקרוניים שהיוזמה אליהם תבוא
מצוות העורכים האקדמי, באופן זה האנציקלופדיה תמצה את השימוש בכוחות עממיים וכוחות
אקדמים מתוך שיתוף פעולה

מטרות:
א. הפצת ידע בקרב קהל רחב, אודות חכמי המזרח ותורתם, משוררי המזרח ושיריהם, אומנים
ויצירותיהם.
ב. הנגשת הידע, היצירות, וכדומה בצורה אינטרנטית, מתוך הכרה בכך שחומרים מעין אלו עדיין
אינם זמינים באופן מלא בצורה מקוונת.
ג. לעורר את הציבורית לחסור הקיים כעת, במידע והתייחסות לתרבות המזרחית, ומתוך כך לעורר
בהם רצון להעמיק את התרבות הישראלית על ידי גיוונה ההכרחי.
זמנים: האתר יפעל בכל ימות השנה, ויהיה בו תוכן לכל ימות השנה בהתאם לתאריכים הרלוונטיים.
קהל יעד: כל שכבות וגווני הציבור הישראלי.

×
×

עגלת קניות