העצמי והאינסופי - מכון רשימו

העצמי והאינסופי

סדרת מפגשים של תיאוריה, פרקטיקה ותרגול על פי שיטה מקורית של חביבה פדיה. השיטה בנויה
על פי מקורות של ספר יצירה קבלה וחסידות וכוללת לימוד עיוני ותרגול פרקטיקות. הפרקטיקות של
השיטה עוסקות בין היתר באין וביש, חיוב ושלילה, ביטול והעצמה, בצורה המובנת כשיטה שיכולה
לסייע בארבעת מישורי החיים (פרד"ס) בפרשנות חדשה – הריאלי, הנפשי, הרוחני והעצמי בהקשר
ה- משפחתי, ריאל – פוליטי, פסיכולוגי ורוחני, בהשוואה לפרקטיקות קיימות (המתח שבין ויפאסנה
לדמיון מודרך).
זמנים: סדרה של שני מחזורים, ארבעה מפגשים כל מחזור.
תוצר: לאחר סיום המפגשים יצא לאור ספר המכיל את שיטתה הייחודית.

×
×

עגלת קניות