הסמינר הים תיכוני - מכון רשימו

הסמינר הים תיכוני

הסמינר הים תיכוני הוא פרויקט חדש וייחודי ששם לעצמו למטרה לגבש קבוצת דיון בנושא המרחב
הים תיכוני ולהבליט את העושר היהודי לאורך הדורות בכל אחד ואחת מארצות הים תיכוניות ואת
תרומתם המשמעותית של יוצרים יהודים למרקם הים תיכוני הכללי. כחלק מהסמינר, נלמדים
ונקראים טקסטים שונים ומגוונים לרבות ספרות רבנית, פילוסופיה, ביקורת תרבות, שירה,
פוסט-קולוניאליזם ומתודולוגיות שונות במסגרת מחקר הים תיכוניות ובמסגרת העמדת פרדיגמות
חדשות לחקר ים תיכוניות מהפרספקטיבות של מורשת יהדות ספרד והמזרח.
חזון: החזון של הסמינר הוא להרחיב ולהעמיק יותר ויותר את הפעילות משנה לשנה. הן במישורים
האינטלקטואלים והן במישורים הרוחניים והפוליטיים. לייצר מודל רעיוני שיוכל להוות דגם על
לרעיונות דומים.
זמנים: תלמידי הסמינר יפגשו אחת לשבועיים
קהל יעד: עשרה אינטלקטואלים בעלי יכולות ידע וכשרון מעולים אשר נמצאו כמתאימים לקחת
חלק בקבוצה
משתתפים: מתנאל בוזגלו, ד"ר שמר אריאלי, ד"ר דוד ביטון, נדב כהן, ד"ר שועי רז, דניאל ישועה,
חגית סבג, שמואל אליקן, לירון יצחקי, שמחה האוזמן
בין הדמויות הנלמדות בסמינר: ר' רפאל בירדוגו, ר' חיים בן עטר, ר' שמעון אבן לביא, ר' יוסף משאש,
ר' משה כלפון הכהן, ר' יוסף חיים, החיד"א, ר' אברהם בן הרמב"ם הדיון בהגותם הרבנית של דמויות
אלה נע מול יצירה פילוספית וספרותית של יוצרים כגון – אלבר קאמי, ז'אק דרידה, פרנן ברודל, אדגר
מורה, ז'יל דלז, רומן יעקובסון, זיגמונד פרויד, גאורג זימל, אדוארד סעיד ורבים אחרים
תוצר: הקבוצה שמה לה למטרה בסיום הסדנא להוציא ספר מאמרים אשר נמצא כיום בשלב מתקדם
של כתיבה ועיבוד.

×
×

עגלת קניות