הילולות ואירועי שימור זיכרון בשיתוף 'כולנא' - מכון רשימו

הילולות ואירועי שימור זיכרון בשיתוף 'כולנא'

הילולה היא מנהג מסורתי שבו מקובלים וחסידים ממערב וממזרח נהגו לציין את יום פטירתו של אדם
גדול, הוא מאופיין כיום של שמחה שבו מקדישים זמן גם לזכירתו של בעל הילולה ותורתו. בחברה
הישראלית בימינו מנהג זה מתקיים בעיקר בחצרות החסידים, ובקרב האוכלוסייה המסורתית. אך בקרב
רבים מהחברה הישראלית כשם שארון הספרים היהודי מרחוק מהם, כך גם ארון המתים מסוגר. פרוייקט
ההילולות שמציעות עמותות רשימו וכולנא מבקש להשיב יצירות רבות ודמויות חשובות והוגים מקוריים
למחזור הדם של הישראליות ולקאנון התרבותי, כמו גם הארת ההווה בין עבר ובין עתיד ממרחבים שונים,
כאשר ההתכתבות המרכזי אכן תהיה על ציר הזמן. זאת באמצעות שילוב מסורת ומודרנה וחיבור קהלים
שונים ממזרח וממערב. הנתיב המסורתי יהיה ההילולה, והנתיב החדשני יהיה מחוייב להארת הדמויות
והרלוונטיות שלהם לסוגיות ומרחבים בישראליות העכשווית, ולחלצם מן הלא מודע. מטרתנו המוצהרת
היא להפוך את מנהג ההילולא, למרכזי ומשמעותי הרבה יותר, מתוך רצון לחבר בין קהילות שונות, שלבי
חיים שונים אך בעיקר את עצמנו עם ההיסטוריה העשירה שלנו. בנוסף לכך זוהי הזדמנות ליצור היכרות
עם אזורים גיאוגרפיים ופזורות מהם יהודים הגיעו, על ידי שילוב בעת עריכת ההילולא אוכל משובח
ומוזיקה האופיינים לאזור ממנו הגיעה כל דמות אותה נציין. מטרה נוספת היא בעקבות מסעות שנתיים
אלו, איסוף הידע ושימורו כבסיס ליצירת חיבורים וערכים העוסקים בחכמי המזרח (והמערב) באופן מלא,
ובאתר נגיש ייעודי (ע"ע 'זמן יהודי מלא'), המציגה על כל חכם וחכם מידע חיוני, השקפת עולמו, דברי
תורתו מזוויות דיון עכשוויות ועדכניות הבונות את הספרייה הספרדית המזרחית, כמו גם זיקתה לספרייה
המערבית. ההילולות יתרכזו בדמיות מן המזרח, אך גם דמויות חסידיות ואירופאיות אך תמיד יוארו מתוך שיח מתמיד עם דמויות מן המזרח.
יצויין כי פרוייקט זה כבר החל, ובתקופת הקורונה הוא משודר בזום, והסרטונים מתועדים ונשמרים בפלטפורמות הייעודיות.

×
×

עגלת קניות